Villkor

Vid händelse av rättstvister, är det den franska versionen av dessa ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR som ska gälla.

ALLMÄN INFORMATION

Kundens beställning innebär att han/hon accepterar de nuvarande allmänna försäljningsvillkoren i sin helhet. Kontraktet för försäljning av artiklar via internet ingås mellan LUCRIN SA (nedan kallat "Lucrin") - och kunden. Kunden bekräftar att han/hon har möjlighet att inga ett kontrakt med Lucrin på grundval av de allmänna försäljningsvillkoren som finns på webbsidan LUCRIN.SE (nedan kallat "vår webbsida"). Dessa allmänna försäljningsvillkor kommer att gälla över alla andra villkor som anges på vår webbsida.

EN ARTIKELS EGENSKAPER

Alla våra artiklar är kvalitetsprodukter. Artiklarna säljs inte med någon annan garanti än tillverkarens. Vi gör vårt bästa för att säkerställa att färger representeras så exakt som möjligt. Dock kan små färgskillnader, i synnerhet på grund av komprimering av bilderna för internet.

LEVERANS

Leveranskostnaderna är unika för de 28 länderna inom EU, Schweiz, USA, Kanada, Hong Kong, Indien och Australien, oavsett leveranssätt: Express (produkter på lager) eller Standard (anpassade beställningar).

Våra produkter skickas inom 2 till 10 arbetsdagar (beroende på vald leveransmetod), till den adress du angivit.

Leverans av våra anpassade beställningar utförs av FedEx. Det är bra om person finns närvarande på den nämnda adressen i samband med leverans (att ge din kontorsadress kan vara ett bra alternativ). FedEx levererar inte i brev eller postboxar.

Expressleveranserna är garanterade av Amazontjänster eller av FedEx Express. På samma sätt sker leveranserna endast under arbetsdagar. Vi frånskriver oss allt ansvar när det gäller leverans av artiklar. Om den angivna informationen för din beställning inte är korrekt, ska Lucrin inte hållas ansvariga för leveransproblem eller försenade leveranser.

Alla leveranser sker utan några extra tullkostnader för kunden.

PRIS

Priserna för de fakturerade varorna är de som är i effekt på datumet för beställningen och som visas på beställningsbekräftelsen. Priserna är inklusive FL-försäljningsskatt för leveranser gjorda i Florida då vårt företag är baserat i denna stat. Alla övriga leveranser gjorda i andra stater, har en försäljningsskatt på NOLL.

BETALNINGSVILLKOR OCH SÄKERHET

När köparen beställer en artikel på vår webbsida, utförs alla betalningar på ett säkert sätt. Lucrin använder följande betalsystem:

Detta integrerade system på vår webbsida är helt skyddat via gateway-servern, med verifieringsintyg. Konfidentiell data (kundidentifikation och kreditkortsnummer) lagras endast av bankpartners på välskyddade servrar. Lucrin lagrar inte någon konfidentiell information från kunder som beställer på Lucrins webbsidor.

DATASKYDD

Kunden ger hans/hennes samtycke till att den personliga information som tillhandahålls inom ramen för det kontraktuella förhållandet med Lucrin är skyddat av Lucrin. Kundens personliga information lagras enbart i syfte att underlätta köp av nya artiklar för kunden samt för att säkerställa att transaktionen går smidigt. Personlig information kopplad till kunden behandlas konfidentiellt och skyddat. På intet sätt överförs denna data till några tredjeparter förutom leveransadressen till Fedex.

GODKÄNNANDE AV BESTÄLLNINGEN

Beställningen är godkänd så snart den har tagits emot och validerats. När vi skickar beställningen, bekräftar kunden automatiskt att han/hon har läst och accepterat de allmänna försäljningsvillkoren. Vid exceptionella omständigheter, i synnerhet vid oförmåga att betala eller inkorrekt information, reserverar sig Lucrin rätten att neka eller godkänna beställningen från en kund.

FAKTURERING OCH BEKRÄFTELSE

Alla kunder får en beställningsbekräftelse via e-post och därefter av Fedex tillsammans med beställningen när varorna skickas.

RETURPOLICY

Kunden har rätt att returnera artikeln inom 30 dagar efter mottagandet i hans/hennes bostad. Om kunden inte är helt nöjd, har den rätt att returnera varorna i perfekt skick och i originalförpackning. Läs mer under Byten och Returer

JURIDISK EGENDOM

Varorna förblir Lucrins egendom tills dess att de betalts till fullo. Dessa allmänna försäljningsvillkor, tillsammans med de kontrakt som ingåtts och dess tillämpning regleras av amerikansk lag. Domstolens jurisdiktion vid händelse av rättstvister är Florida.

GARANTI

Alla våra läderprodukter har utformats för hand av våra duktiga hantverkare. Garantin omfattar alla potentiella produktionsfel (läder eller tillverkning) under 1 år från och med inköpsdatumet.

Efter denna period så står Lucrin till kundernas förfogande när det kommer till alla reparationer, där kostnaden för reparationerna i fråga bekostas av kunden i fråga. En offert kommer att fastställas i förväg. Denna exklusiva garanti omfattar ej följande: normalt slitage, problem som orsakas av oregelbunden produktanvändning, olämplig lädervård och repor inklusive nötning.

Denna garanti täcker ej heller förlust och stöld av produkten i fråga. Den medföljer ej vidare till vidareförsäljning av produkten till en tredje part. Det omfattar heller ej produkter som köpts från en återförsäljare.

VILLKOR FÖR PRESENTKORT
  • 1. Att köpa ett presentkort hos oss innebär att du öppnar en kreditgräns hos oss där det fulla värdet av presentkortet kan användas på vår webbsida av mottagaren.
  • 2. Virtuella presentkort kommer skickas till mottagaren direkt efter köp via e-post.
  • 3. Avsändaren är ensamt ansvarig för att säkerställa att mottagarens e-postadress är giltig och aktuell.
  • 4. Presentkort är giltiga i 24 månader från inköpsdatum.
  • 5. Om du returnerar varor som köpts till fullo eller delvis med ett presentkort, kommer motsvarande presentkortsvärde krediteras till ditt presentkortskonto för användning vid framtida beställningar. Övrigt återstående värde kommer återbetalas till det kort som användes för att betala mellanskillnaden.
  • 6. Presentkort är inte överförbara och kan inte återbetalas eller lösas in mot kontanter.
  • 7. Lucrin kan inte hållas ansvariga om ett presentkort tappas bort, blir stulet eller används felaktigt.
  • 8. Vid exceptionella omständigheter förbehåller Lucrin sig rätten att makulera ett presentkort.